За Pensiopedia.bg

Този сайт е собственост на "Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД (ОББ Пенсионно осигуряване). Целта на сайта е да предостави по достъпен и разбираем начин на осигуряващите се лица в България актуална информация относно функционирането на пенсионната система в страната. Сайтът няма за цел предлагане на продукти или услуги и не представлява покана за покупка.


За KBC Group

KBC Group е водеща европейска финансова група с фокус в предоставянето на банкови и застрахователни продукти и услуги на индивидуални клиенти и малки и средни предприятия в основните страни, в които оперира: Белгия, Чехия, Словакия, Унгария, България и Ирландия.

Основана през 1998 г. след сливането на две белгийски банки (Kredietbank и CERA Bank) и белгийска застрахователна компания (ABB Insurance), днес КВС Group е работодател на над 40 000 служители и основна банка или застраховател на над 12 млн. клиенти.

Стремим се да бъдем много повече от банка и застраховател: основната ни цел като банково-застрахователна група е да помогнем на всички свои клиенти и партньори да реализират мечтите си и да ги защитят. Още повече: искаме да вдъхновяваме и стимулираме тези, които разчитат на нас всеки ден.


За ОББ Пенсионно осигуряване

Началото на дейността на компанията е през 2001 г., когато в страната бе въведен тристълбовият модел на пенсионно осигуряване. До 2014 г. дружеството оперира под марката на ING, а след това – като част от NN България. От 2021 г. „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД (ОББ Пенсионно осигуряване) е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Компаниите на КВС в нашата страна предлагат пълния спектър от финансови услуги.

ОББ Пенсионно осигуряване продължава професионализма на NN Пенсионно осигуряване в грижата за финансовото бъдеще на клиентите и в управлението на средствата на осигурените лица.

ОББ Пенсионно осигуряване управлява три фонда за допълнително пенсионно осигуряване - Универсален пенсионен фонд ОББ, Професионален пенсионен фонд ОББ, и Доброволен пенсионен фонд ОББ, както и два фонда за извършване на плащания – Фонд за разсрочени плащания ОББ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ.

Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 18.03.2022 г.