Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ се предвижда
при едновременно наличие на две условия – възраст и осигурителен стаж.
Към 2024 г. изискванията за стаж и възраст са:

Трета категория труд

 • 64 г. и 7 м.

  за мъжете

  62 г. и 2 м.

  за жените

  ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
 • 39 г. и 6 м.

  за мъжете

  36 г. и 6 м.

  за жените

  Осигурителен стаж
УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ (чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО)
Година на пенсиониранеЖениМъже
 ВъзрастСтажВъзрастСтаж
2016 г. 60 г. 10 м. 35 г. 2 м. 63 г. 10 м. 38 г. 2 м.
2017 г. 61 г. 35 г. 4 м. 64 г. 38 г. 4 м.
2018 г. 61 г. 2 м. 35 г. 6 м. 64 г. 1 м. 38 г. 6 м.
2019 г. 61 г. 4 м. 35 г. 8 м. 64 г. 2 м. 38 г. 8 м.
2020 г. 61 г. 6 м. 35 г. 10 м. 64 г. 3 м. 38 г. 10 м.
2021 г. 61 г. 8 м. 36 г. 64 г. 4 м. 39 г.
2022 г. 61 г. 10 м. 36 г.  2 м. 64 г. 5 м. 39 г. 2 м.
2023 г. 62 г. 36 г.  4 м. 64 г. 6 м. 39 г. 4 м.
2024 г. 62 г. 2 м. 36 г. 6 м. 64 г. 7 м. 39 г. 6 м.
2025 г. 62 г. 4 м. 36 г. 8 м. 64 г. 8 м. 39 г. 8 м.
2026 г. 62 г. 6 м. 36 г. 10 м. 64 г. 9 м. 39 г. 10 м.  
2027 г. 62 г. 8 м. 37 г.  64 г. 10 м.   40 г. 
2028 г. 62 г. 10 м. 64 г. 11 м.
2029 г. 63 г.  65 г.
2030 г. 63 г. 3 м.
2031 г. 63 г. 6 м.
2032 г. 63 г. 9 м.
2033 г. 64 г. 
2034 г. 64 г. 3 м.
2035 г. 64 г. 6 м.  
2036 г. 64 г. 9 м.
2037 г. 65 г. 

Лицата, които нямат необходимия осигурителен стаж и не могат да се пенсионират при условията за възраст и стаж по горе, се пенсионират през 2024 г. на 67 години, при условие че имат поне 15 години осигурителен стаж.


Увеличение на пенсионната възраст

 Втора категория труд *

 • 59 г. и 2 м.

  за мъжете

  55 г. и 8 м.

  за жените

  ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
 • 15 г.

  за мъжете

  15 г.

  за жените

  Осигурителен стаж
 • 100

  за мъжете

  94

  за жените

  СБОР ОТ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

Първа категория труд *

 • 54 г. и 2 м.

  за мъжете

  50 г. и 8 м.

  за жените

  ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
 • 10 г.

  за мъжете

  10 г.

  за жените

  Осигурителен стаж
 • 100

  за мъжете

  94

  за жените

  СБОР ОТ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
Възраст за пенсиониране на лицата, работещи при Първа и Втора категория труд
Година на пенсиониранеВтора категория трудПърва категория труд
 ЖениМъжеЖениМъже
2015 г. 52 г. и 8 м. 57 г. и 8 м. 47 г. и 8 м. 52 г. и 8 м.
2016 г. 53 г. 57 г. и 10 м. 48 г. 52 г. и 10 м.
2017 г. 53 г. и и 4 м. 58 г. 48 г. и 4 м. 53 г.
2018 г. 53 г. и и 8 м. 58 г. и 2 м. 48 г. и 8 м. 53 г. и 2 м.
2019 г. 54 г. 58 г. и 4 м. 49 г. 53 г. и 4 м.
2020 г. 54 г. и 4 м. 58 г. и 6 м. 49 г. и 4 м. 53 г. и 6 м.
2021 г. 54 г. и и 8 м. 58 г. и 8 м. 49 г. и 8 м. 53 г. и 8 м.
2022 г. 55 г. 58 г. и 10 м. 50 г. 53 г. и 10 м.
2023 г. 55 г. и 4 м. 59 г. 50 г. и 4 м. 54 г.
2024 г. 55 г. и и 8 м. 59 г. и 2 м. 50 г. и 8 м. 54 г. и 2 м.
2025 г. 56 г. 59 г. и 4 м. 51 г. 39 г. 10 м.  
2026 г. 62 г. 8 м. 37 г.  64 г. 10 м.   40 г. 
2027 г. 62 г. 10 м. 64 г. 11 м.
2028 г. 63 г.  65 г.
2029 г. 63 г. 3 м.
2030 г. 63 г. 6 м.
2031 г. 63 г. 9 м.
2032 г. 64 г. 
2033 г. 64 г. 3 м.
2034 г. 64 г. 6 м.  
2035 г. 64 г. 9 м.
2036 г. 65 г. 
2037 г. 65 г. 

* Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в  Наредбата за категоризиране на труда   при пенсиониране (посл. изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪРВА КАТЕГОРИЯ ТРУД ( ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.) ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ПО 2 МЕСЕЦА ЗА МЪЖЕТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА И ПО 4 МЕСЕЦА ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, ДО ДОСТИГАНЕ НА 55 ГОДИНИ.
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД ( ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.) ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ПО 2 МЕСЕЦА ЗА МЪЖЕТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА И ПО 4 МЕСЕЦА ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, ДО ДОСТИГАНЕ НА 60 ГОДИНИ.
Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 15.01.2024 г.