Допълнителни възможности за по-висока пенсия

 

 

Доброволно пенсионно осигуряване

 

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е един от най-достъпните и гъвкави начини да си осигурите желания жизнен стандарт след пенсиониране. Това е доброволна форма на пенсионно осигуряване, която ви дава възможност за спестяване на средства за пенсия, допълваща пенсията от първи и втори стълб, така че да получите желания от вас доход след пенсиониране.


Вноските могат да бъдат лични, внесени от работодател или в полза на трето лице. При лични вноски вие избирате размера на средствата, които да заделяте (фиксирана сума или процент от месечното ви възнаграждение) и честотата на вноските (например всеки месец, на три, шест месеца и/или еднократни).


Вноските в доброволния пенсионен фонд се натрупват във ваша лична партида и се инвестират от пенсионното дружество, на което са поверени, така че да реализират доходност за годините, когато ще разчитате на тях.


Натрупаните средства по индивидуалната ви осигурителна партида от лични вноски можете да изтеглите по всяко време, без ограничения, включително и преди придобиване право на пенсия.


Направените от вас вноски в доброволен пенсионен фонд намаляват годишната ви данъчна основа с до 10%.


Всяко лице, навършило 16 г., има право на допълнително доброволно пенсионно осигуряване.


Ако сте роден преди 01.01.1960 г. участието в Доброволен пенсионен фонд е единствената ви възможност да се включите в пенсионна схема, основана на капиталов принцип. Това означава да имате своя индивидуална пенсионна партида, управлявана на капиталов принцип, средствата в която са лично ваши, натрупват се във времето, инвестират се и носят допълнителен доход.


Разбира се, съществуват и други възможности да си осигурите по-високи доходи в годините след пенсиониране, като всяка от тях носи своите характеристики по отношение на риск и доходност.

ПЛЮСОВЕ - Акумулиране на средства за късните години; възможност за добра доходност; ликвидност; данъчни облекчения; гъвкава форма на осигуряване - възможност за промяна на размера и честотата на вноските; средствата по ДПФ не подлежат на запор и се унаследяват.
МИНУСИ - Няма гарантирана доходност; инвестиционният риск се носи от осигуреното лице.
Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 14.08.2020 г.