Разлика между държавната пенсия и тази от Универсален пенсионен фонд

Пенсионната система у нас дава възможност да си осигурите пенсионни доходи, заместващи в голяма степен доходите от активните ви години. Това се случва благодарение на комбинация от различни форми на осигуряване и принципи на управление, които се допълват и в съчетание обезпечават в много голяма степен дохода ви по време на пенсиониране. За да можете по-лесно да се ориентирате в това как работят Държавното обществено осигуряване и Универсалният пенсионен фонд е важно да знаете какъв е принципът, чрез който се формират държавната и частната пенсия.


Държавна пенсия

При системата на държавно обществено осигуряване от вноските на работещите в момента се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери. Демографската ситуация в България е такава, че днес 1 работещ издържа по-малко от 1 пенсионер, а след 40 години – 1 работещ ще издържа 1,5 пенсионери.


Това поставя под натиск системата на държавното обществено осигуряване, тъй като средствата в нея, използвани за изплащане на пенсии, зависят от:

  • колко лица се осигуряват в ДОО към момента на вашето пенсиониране
  • какъв е размерът на осигуровките им – т.е. какъв е размерът на средствата, които постъпват в ДОО
  • колко са хората, които в този момент получават средства от ДОО

Това са фактори, върху които всеки от нас много трудно може да влияе. С оглед на демографските тенденции в страната можем със сигурност да очакваме, че по отношение на осигуряването в ДОО осигурителната тежест ще нараства, а пенсионните права ще намаляват.

Допълнителна пенсия от универсален пенсионен фонд

Размерът на пожизнената пенсия от Универсален пенсионен фонд се определя от:

  • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида
  • продължителността на периода на осигуряване
  • размера на таксите и удръжките на фонда, в който се осигурявате
  • дохода от инвестиции, реализиран от пенсионния фонд, разпределен през периода на осигуряване
  • очакваната продължителност на живота след пенсиониране, определена в специални таблици, които се одобряват от Комисията за финансов надзор.
Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 12.07.2021 г.